Parse error: syntax error, unexpected '&', expecting T_VARIABLE or '$' in /home/bmnitrpy/public_html/vietclan.com.vn/@forums/includes/functions.php(5736) : eval()'d code on line 16
Cộng Đồng Chém Gió Mạnh Nhất Việt Nam - Mặt cười
Cộng Đồng Chém Gió Mạnh Nhất Việt Nam > Hỏi đáp » Danh sách mặt cười
Đăng Kí
Đăng ký Hỏi đáp Danh sách thành viên Lịch Tìm Kiếm Bài gửi hôm nay Đánh dấu là đã đọc

Mặt cười
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Yahoo
What to Type Resulting Graphic Meaning
``3 ``3 ``3
dsd ffzda ffzda
nengach1 nengach nengach
``2 ``2 ``2
ffff fsadda fsadda
``1 ``1 ``1
*** asfsdf asfsdf
~~3 ~~3 ~~3
gggg dsfasdf dsfasdf
~~2 ~~2 ~~2
``9 ``9 ``9
~~~1 ~~~1 ~~~1
``8 ``8 ``8
~~1 ~~1 ~~1
asdf gsfeas gsfeas
~1 ~1 ~1
``6 ``6 ``6
;;; feere feere
``5 ``5 ``5
``4 ``4 ``4
ggg gsfgfg gsfgfg
:-S worried worried
hfghhh yjikghj yjikghj
:"> blushing blushing
:-j oh go on oh go on
=; talk to the hand talk to the hand
:> smug smug
dfdf dsfff dsfff
^:)^ not worthy not worthy
:-B nerd nerd
nngfhn fghfdgh fghfdgh
X( angry angry
sdfsd fgdfgsdf fgdfgsdf
:-@ chatterbox chatterbox
O:-) angel angel
nfghnfg mmgh mmgh
:-O surprise surprise
hhh sdfgh sdfgh
;)) hee hee hee hee
=)) rolling on the floor rolling on the floor
mghm ,ghm ,ghm
=(( broken heart broken heart
hfgh edfhfh edfhfh
I-) sleepy sleepy
>:/ bring it on bring it on
/:) raised eyebrows raised eyebrows
,jh, ,g,, ,g,,
:-* kiss kiss
ddd fasdsad fasdsad
8-> day dreaming day dreaming
:| straight face straight face
jhgj jfgjf jfgjf
:-/ Confused Confused
:-t time out time out
:)) laughing laughing
jghj dnhj dnhj
>:D< big hug big hug
gg fggg fggg
:-h wave wave
:(( crying crying
dddsa sdsdd sdsdd
;;) batting eyelashes batting eyelashes
:bz bee bee
~X( at wits' end at wits' end
>:) devil devil
r..eg ggggre ggggre
[..] transformer* transformer*
eef fsde fsde
:)] on the phone on the phone
#:-S whew whew
erer hder hder
:x love struck love struck
(*) star star
:-c call me call me
[-( no talking no talking
:-& sick sick
L-) loser loser
8-| rolling eyes rolling eyes
\:D/ dancing dancing
=P~ drooling drooling
[-X shame on you shame on you
(:| yawn yawn
:)>- peace sign peace sign
<:-P party party
b-( feeling beat up feeling beat up
8-} silly silly
:O) clown clown
<):) cowboy cowboy
[-O< praying praying
>:P phbbbbt phbbbbt
:-L frustrated frustrated
:-< sigh sigh
>-) alien alien
:-w waiting waiting
=:) bug bug
:^o liar liar
8-X skull skull
:-? thinking thinking
~O) coffee coffee
%%- good luck good luck
@};- rose rose
~:> chicken chicken
:-" whistling whistling
X_X I don't want to see I don't want to see
$-) money eyes money eyes
B-) Cool Cool
``7 ``7 ``7
Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 05:25 PM
Powered by vBulletin® 3.8.7, All Rights Reserved
WEBSITRE DUY TRÌ ĐỂ KỶ NIỆM CHỨ KO CÒN HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ
Chúng tôi sử dụng công cụ leech tin tự động, có thể trong khoảng thời gian nhất định chưa kiểm duyệt được nội dung. Vì vậy nếu bạn thấy bài viết mang tính chất trái pháp luật/ khiêu dâm xin vui lòng liên hệ nick hỗ trợ của ban quản trị website. Cảm ơn